thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female
  • Favorite TV Show: Victorious
    Favorite Movie: Puss in boots and The Hunger Games
    Favorite Musician: Avril Lavigne 'n Maroon 5 =)
    Favorite Book or Author: Diary of a Wimpy Kid and The Hunger Games
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

daisyandrosie đã đưa ý kiến …
My new DA account is Dezi-DR.
link đã đăng hơn một năm qua
romanandkayla đã đưa ý kiến …
thx đã đăng hơn một năm qua
big smile
sideshowbobbart trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for the add ^ ^ đã đăng hơn một năm qua