Nikita Hunt

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • 21 years old
  • porirua, New Zealand
  • Favorite TV Show: Glee
    Favorite Movie: That's what i am
    Favorite Musician: Stan Walker
    Favorite Book or Author: Matilda
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
gemma22 đã đưa ý kiến …
hi Samson LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
big smile
Nikita151 đã đưa ý kiến về Professional Wrestling
I tình yêu Trinity and Jon (Naomi and Jimmy USO) đã đăng hơn một năm qua
big smile
Nikita151 đã đưa ý kiến về Sister Wives
Joined đã đăng hơn một năm qua