Warning: Sugary Troll Ahead

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 24 years old
  • Philippines
  • Favorite TV Show: What time is it? Adventure Time!
    Favorite Movie: Practically everything made bởi Disney (PatF, WiR, TLM, WtP)
    Favorite Musician: Clopin Trouillefou (Hitting high D notes, anyone?)
    Favorite Book or Author: Guardians of Ga'Hoole (Soren!) and the Secret Garden (Dickon!)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MortalAnonymous đã đưa ý kiến …
Hey, found your tường post just recently. Hope only a năm isn't too long. Hoi. đã đăng hơn một năm qua
IsabellaFanboy trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào I tình yêu ATTACK ON TITANS TOO!!! :DD đã đăng hơn một năm qua
Newbiehere13 đã đưa ý kiến về Adventure Time
Guys, word of advice, don't grow up. We tend to complicate stuff as we do. ;u; (cri) đã đăng hơn một năm qua
pbadventure18 đã bình luận…
i ain't never gonna do that XD hơn một năm qua
True-Finn-Fan đã bình luận…
growing up is forced freedom... bạn have to make all the decisions and take care of all the issues. some people just can't handle the pressure. hơn một năm qua
Newbiehere13 đã bình luận…
^true ;u; hơn một năm qua