Jasper Applesauce

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Male, 24 years old
  • St. Albuns, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Phantelephant đã đưa ý kiến …
YO NATHAN IT'S YOUR OLD PAL đã đăng hơn một năm qua
Nathan-Croak đã bình luận…
xin chào you!! hơn một năm qua
Nathan-Croak đã đưa ý kiến về tham gia chơi các vai ngẫu nhiên
A decent RP is so hard to come bởi nowadays. đã đăng hơn một năm qua
Nevermore_ đã bình luận…
damn straight hơn một năm qua
Phantelephant đã bình luận…
i got kicked of chatzy becuz my internet bailed on me, sorry i came off so grumpy and defensive hơn một năm qua
Nathan-Croak đã bình luận…
eh it's late, eat a snickers LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Nathan-Croak đã đưa ý kiến về tham gia chơi các vai ngẫu nhiên
Nin, Whinny, Yugi, Sb...these guys aren't half bad XD đã đăng hơn một năm qua
kyiah đã bình luận…
yeahh okay wut eva u say chó cái, bitch hơn một năm qua
Phantelephant đã bình luận…
OOOOOOOOOOOOOH SNAAAAAAATHATWASAMONTHAGOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPS! hơn một năm qua