Natalie Lihou

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 25 years old
  • Guernsey Channel Islands, United Kingdom
  • Favorite TV Show: 24
    Favorite Movie: Stand bởi Me hoặc Twilight Saga
    Favorite Musician: Rachelle Lefevre
    Favorite Book or Author: Twilight Saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Natalie-Lihou đã đưa ý kiến về Cody Rhodes
Cody rhodes is just amazing and sexy đã đăng hơn một năm qua
Natalie-Lihou đã đưa ý kiến về The Miz (Michael Mizanin)
the miz is awesome and amazing and just god damn sexy đã đăng hơn một năm qua
jasminebae đã bình luận…
true xD hơn một năm qua
heart
Natalie-Lihou đã đưa ý kiến về Taylor Lautner
He is amazingly sexy đã đăng hơn một năm qua