Rojas Redland

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Male, 30 years old
  • Challenge, Accepted
  • Favorite Movie: Never back down, the other guy's, basically things with action fighting and comedy.
    Favorite Musician: I listen to a variety of music. Some I like thêm than others.
    Favorite Book or Author: Bible, Tao of Jeet Kune Do, the vòng tròn opens sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

theanimemaster đã đưa ý kiến …
the rp is going on still link đã đăng hơn một năm qua
LunaShay đã đưa ý kiến …
♥ GIVE ♥ THIS ♥ TO ♥THE ♥ TWELVE ♥ MOST ♥
SMARTEST, ♥ FUNNIEST, ♥ MOST ♥ WONDERFUL ♥ Những người bạn ♥ bạn ♥ KNOW ♥ IF ♥
bạn ♥ GET ♥ FIVE ♥ OF ♥ THESE ♥ BACK ♥ bạn ♥MUST ♥ HAVE ♥ A ♥ BEAUTIFUL ♥ PERSONALITY ♥ đã đăng hơn một năm qua