Narissa James

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 40 years old
  • GA
  • Favorite TV Show: The Office | Criminal Minds | NCIS | CSI: NY | Đội điều tra hiện trường | The Mentalist
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kingcesar67 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello đã đăng hơn một năm qua
heart
nikki8green6 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
CONGRATS! on winning round 2 of the Person of Interest biểu tượng challenge!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
nikki8green6 đã bình luận…
Just post the new topic to the forum..... hơn một năm qua
heart
nikki8green6 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
CONGRATS! on winning round 35 of the AJ Cook biểu tượng challenge!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
nikki8green6 đã bình luận…
We're going on a brief hiatus but as soon as we're back up and running I will notify bạn so bạn can choose a topic... hơn một năm qua