Naomi Black

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 26 years old
  • vàng Coast, Australia
  • Favorite TV Show: IT CROWD
    Favorite Movie: can't Decide
    Favorite Musician: Cant Decide
    Favorite Book or Author: Glee: The Beginning
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Naomi-97 đã đưa ý kiến về Duncan và Courtney
Complicated bY Rihanna is the song for DXC seriously! đã đăng hơn một năm qua
Naomi-97 đã đưa ý kiến về Duncan và Courtney
*GASP* i think we should celebrate this ngày as a hoilday ngày for reaching our goal of having 1000 những người hâm mộ :D watcha think? đã đăng hơn một năm qua
xMissxRebelx đã bình luận…
That'd be awesome! I'm gonna go mark February 4th for tiếp theo year. xD hơn một năm qua
Naomi-97 đã bình luận…
:D sweet aye? hơn một năm qua
fly210 đã bình luận…
ya! hơn một năm qua
CHERRY111898 đã bình luận…
We totally should :3 hơn một năm qua
sad
Naomi-97 đã đưa ý kiến về Duncan và Courtney
great First the Floods and now Cyclone Yushi... Poor North QLD and QLD had a horrible way to start a new năm đã đăng hơn một năm qua