✔Mrs. Dong YoungBae√v^√v^√♥

thành viên fanpop từ năm October 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 40 clubs Die-Hard (40) Fanatic in 8 clubs Fanatic (8)

thông tin trên tường của tôi

heart
xXxAngelessxXx trao các điểm thưởng cho tôi về my images
heyy! just logged on after ages and thought of bạn <3 đã đăng cách đây 6 tháng
heart
xXxAngelessxXx trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
heyyy! miss bạn :,) so glad to see your account still here :D hope you're doing well uwu đã đăng hơn một năm qua
cake
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Many Many Happy Return Of The ngày Sis đã đăng hơn một năm qua