Korrafan Avatar

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Female, 22 years old
  • Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  • Favorite TV Show: Avatar:The Legend Of Korra, Avatar: The Last Airbender
    Favorite Movie: Avatar:The Last Airbender
    Favorite Musician: /
    Favorite Book or Author: /
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PureHeroine trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for the add! :) đã đăng hơn một năm qua
Nadza đã bình luận…
Thank bạn for the điểm thưởng hơn một năm qua
MakoFirebender trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn are the only one who thinks that Korrasami is bad, thank you. đã đăng hơn một năm qua
Nadza đã bình luận…
Thank bạn for supporting me in that. hơn một năm qua
MakoFirebender đã bình luận…
bạn really put up some good points about it. hơn một năm qua
Nadza đã bình luận…
Thank you. hơn một năm qua
MakoFirebender trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I like the bức ảnh đã đăng hơn một năm qua
Nadza đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua