Lee-Lee Gomér

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female, 29 years old
  • Stockholm, Sweden
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

briza trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hey! tình yêu ur icon! đã đăng hơn một năm qua