AиĐι ✿ܓ

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 28 years old
  • NeverLand :3, United States of America
  • Favorite TV Show: • Những người bạn • Supernatural • Phép thuật • Chuck • NCIS • That 70's hiển thị • Nikita • How I met your mother
    Favorite Movie: • Global Heresy • The Hangover
    Favorite Musician: • James Blunt • Bruno Mars • Florence & the machine • Linkin Park • Adele
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MyyyDreamdust đã đưa ý kiến về Brooke Davis
Brooke was,is, and will always be so damn perfect. :) She grew up to such an amazing strong woman. i m proud of her ^_^ đã đăng hơn một năm qua
CallaRose đã bình luận…
I think that ev eryone will agree that there is no one like Brooke Davis and that there is never going to be someone that has grown up to be such a great role model to everyone that knows her!!! ^_^ hơn một năm qua
MyyyDreamdust đã đưa ý kiến về One cây đồi núi, hill
I miss OTH a lot.. đã đăng hơn một năm qua
MyyyDreamdust đã đưa ý kiến về Peyton Scott
Aww..how much do I miss Peyton. how much I /love/ that character. đã đăng hơn một năm qua
Nevermind5555 đã bình luận…
i miss that hiển thị so freakin bad...just repeating season 5 :) still the hiển thị wasnt the same without Leyton. hơn một năm qua