thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 38 years old
  • Favorite TV Show: Scooby Doo, anything sports related
    Favorite Book or Author: Animorphs, Goosebumps, sports related sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Mysteryfan1 đã đưa ý kiến về 13 Ghosts of Scooby doo
Loved 13 Ghosts of Scooby Doo and I really wish the hiển thị had lasted longer. Actually I wrote a người hâm mộ fiction version of the series, but without Scrappy Doo and with Fred and Velma; if anyone wants me to post those stories here I certainly will. đã đăng hơn một năm qua