thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 27 years old
  • Teenytiny town where nothing ever happens and school is cancelled over an inch of snow!, United States of America
  • Favorite TV Show: Bleach, Bones, Tower Prep, NCIS
    Favorite Movie: Người đẹp và quái vật
    Favorite Musician: Casting Crowns, Skillet, RED, lots!
    Favorite Book or Author: Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
moviequeen trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I tình yêu your biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
MusicMaker95 đã bình luận…
D'awww, thank you! *hugs* :) hơn một năm qua
MusicMaker95 đã đưa ý kiến …
Yeah, I'm still alive, but highschool and college are trying to change that! x.x đã đăng hơn một năm qua
MusicMaker95 đã đưa ý kiến về Clannad
Wrapping up watching the một giây season. Sweetest, cutest, saddest anime I've ever watched. ♥ :'-) đã đăng hơn một năm qua