Mrs.Wale =P Jeydon, I'll ALWAYS tình yêu you!!!!!!

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female
  • xin chào guys, this is jbieberluver94's một giây account =) Please add me =P
  • Favorite TV Show: I tình yêu Invader Zim for no reason... I tình yêu GIR!!!!!!!! I also tình yêu WOWP because of Selena!!!!
    Favorite Movie: I tình yêu Justin Bieber:Never Say Never, The Nightmare Before Christmas, nguồn Code, and I Am Number 4
    Favorite Musician: JEYDON WALE, Justin Bieber, Selena Gomez, Black Veil Brides, Nevershoutnever!, and My Chemical Romance
    Favorite Book or Author: Justin Bieber First Step 2 Forever, Radiance, Evermore, Dork Diaries, and The Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
kwilde1 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Plz add me. I added u. Thnx đã đăng hơn một năm qua
smirk
deerock143 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu ur biểu tượng image... That is cute đã đăng hơn một năm qua
smile
Birgita_ELF trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hey, thx for add me..
nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua