Jackie Slovacek

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 42 years old
  • Naples, Florida
  • Favorite TV Show: Bonanza, Little House on the Prairie, Fear thy neighbor, Gunsmoke, Mama’s Family, The Golden Girls, The Good Doctor
    Favorite Movie: Across the Universe, Pet Sematary, It's the great quả bí ngô, bí ngô Charile Brown, A Charile Brown giáng sinh
    Favorite Musician: Elvis, Johnn Cash and The Beatles
    Favorite Book or Author: The Babysitter bởi R.L. Stine
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

debie24 đã đưa ý kiến …
hi just ike to invite ya to tham gia in on our new club!link đã đăng hơn một năm qua
crybabyallison đã đưa ý kiến …
i see bạn like johnny depp too he is so hot i can not wait till Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides comes
it comes out on May 20, 2011 đã đăng hơn một năm qua