Sofia

thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3)

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
heart
XianPu trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i just tình yêu your các biểu tượng with ranma and akane! they're so beautiful!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Nagisa391 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu the các biểu tượng bạn đã đăng in the Ranma 1 2 section. Especially the ones of Akane, they are so beautiful! đã đăng hơn một năm qua