Abigail ((Abi))

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 28 years old
  • Witham, Essex, United Kingdom
  • Favorite Book or Author: Phantom of the Opera ((Leroux))
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

missliss đã đưa ý kiến …
xin chào can bạn do me a favor go to Les Miserables picks and pick nick jonas as a good Marius i would really appreciate it đã đăng hơn một năm qua
XChatterbox14x đã đưa ý kiến …
Just thought bạn should know that tickets for the phantoms 25th anniversary in october are on sale on the 4th of July. bạn can get the tickets from the phantom of the opera website :) Ramin and Sierra will take the lead roles :) đã đăng hơn một năm qua
MissPhantom đã đưa ý kiến về Bóng ma trong nhà hát
Happy Birthday to the tác giả of the orignal phantom story - Gaston Leroux, 142 years young. Thank bạn for the âm nhạc of the night and your soul shall be remebered in each performance of the 1986 musical ^^ đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i agree hơn một năm qua