Valerie バレリー

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 22 years old
  • Tokyo, Bunkyo-ku
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XxKeithHarkinxX đã đưa ý kiến …
IIM CRYING đã đăng hơn một năm qua
MissChicky97 đã bình luận…
ME TOO hơn một năm qua
-Wednesday- đã đưa ý kiến …
hyperventilates đã đăng hơn một năm qua
MissChicky97 đã bình luận…
incoherent screaming hơn một năm qua
MissChicky97 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I was in Geometry this afternoon, and in the middle of the lesson, one of the boys in the back of the classroom jumps up and yells "Oh my god I have crabs guys!"
My teacher was so done with our class that he just put his head down on the bàn and cried.

The funny thing about this is that I'm dead serious. đã đăng hơn một năm qua
hetalianstella đã bình luận…
Sounds like my geometry class...ಠ_ಠ hơn một năm qua
penguin7710 đã bình luận…
...wow... hơn một năm qua