thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Female
  • Favorite Movie: The Lord of the Rings trilogy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kristenfan10109 đã đưa ý kiến …
I was wondering bạn could tell me how bạn did your pictures in your forgotten beauties bài viết đã đăng hơn một năm qua
kristenfan10109 đã bình luận…
Have bạn seen The Lord of the Rings Let it Go Parody bởi the Hillywoodshow? If your into lord of the rings bạn might like it it's đã đăng on the Disney princess club hơn một năm qua
Sk8er__grl trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Yay! *High fives bạn back* I started watching Game of Thrones about two weeks cách đây and now I'm hooked. I'm on season three at the moment and I absolutely adore Daenerys. She might even be my yêu thích fictional character. :) đã đăng hơn một năm qua
MissCassecou đã bình luận…
Thank you! Daenerys is great! hơn một năm qua
8804 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for befriending me!!! Here's a điểm thưởng for you!!! đã đăng hơn một năm qua
MissCassecou đã bình luận…
Thank you!!! hơn một năm qua