Rima

thành viên fanpop từ năm July 2015

  • 20 years old
  • Out of my Mind
  • Favorite TV Show: Anything anime!
    Favorite Movie: Hmm......the Madoka Magica movies?
    Favorite Musician: My fav is Kana Nishino but there are tons of others xD
    Favorite Book or Author: Anything manga!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

summer448 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I'm good as well :)
And aw man >.<' sorry your mom wouldn't let bạn lol. it is a bit pricey some places o: đã đăng hơn một năm qua
smile
summer448 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào :) How are you? đã đăng hơn một năm qua
summer448 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Dx Ahhhhhh -gives bạn some sushi- bạn need to try some asap o3o đã đăng hơn một năm qua