Mirjam

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 30 years old
  • Netherlands
  • Favorite TV Show: Bones
    Favorite Movie: The Proposal
    Favorite Musician: ooh...so many...Snow Patrol, John Mayer, Michael Bublé, Nickelback...and so on..
    Favorite Book or Author: Everything of Kathy Reichs and Jill Mansell
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

r-pattz trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon! <3 đã đăng hơn một năm qua
jelenabones trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
★ ☆ ✰ "When I die, don't come near my body bcoz my hands may not come to wipe ur tears off that time"★ ☆ ✰

post to all ur Những người bạn and see how many comes back... đã đăng hơn một năm qua
Kaydie trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬█╬╬╬╬╬╬█╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬█╬╬╬╬╬╬╬╬█╬╣
╠╬██████████╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝

Just to make bạn smile... đã đăng hơn một năm qua