Mike Long

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 58 years old
  • Spartanburg, south carolina, United States of America
  • Favorite TV Show: Dallas
    Favorite Movie: Endless tình yêu
    Favorite Musician: Phil Collins
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

MikeClemson has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

MikeClemson đã đưa ý kiến về giá sách
My yêu thích movie is endless love. Why isnt it on dvd? đã đăng hơn một năm qua
MikeClemson đã bình luận…
i didnt know it was on dvd until about an giờ ago. i will be getting in the mail this coming week. hơn một năm qua
MikeClemson đã bình luận…
block buster family video wal-mart hoặc target couldnt get it on dvd. but i found it on ebay hơn một năm qua