Kayla Valentine

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 25 years old
  • Aiken, South Carolina
  • Favorite TV Show: Made,Shake It Up,Victorious,iCarly,TrueJacksonVP,Good Luck Charlie, Kickin It
    Favorite Movie: Bring It On:Fight To The Finish,Bring It On:In It To win it,Next Friday,Friday,Madea Big Happy Family,Madea Family Reunin
    Favorite Musician: Mindless Behavior,Diggy,Jacob Latimore,Niki Minaj,Willo Smith,Jaden Smith
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MichaelaLuvRoc_ đã đưa ý kiến …
IIIIM SOOOOOO MADDDDDD I want 2 GO TO THE tiếp theo SCREAM buổi hòa nhạc OCT.21!! UHhhhGGG đã đăng hơn một năm qua
heart
MichaelaLuvRoc_ đã đưa ý kiến …
Went 2 dha scream buổi hòa nhạc last nite Mất tích mii voice jux 4rm yellin at mii boo princeton he did dhat body roll i wish i culd jux go up there and grab it hard đã đăng hơn một năm qua
princetonluvsme đã bình luận…
oh wow i cant wait to go to the scream tour on oct.9.11 and i hopr princeton does that when im there and im with bạn on that one hơn một năm qua
MichaelaLuvRoc_ đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại thats wuts up hơn một năm qua
jayem801 đã đưa ý kiến …
Haii'(:
waht's up?// đã đăng hơn một năm qua
MichaelaLuvRoc_ đã bình luận…
xin chào and Nuthn hơn một năm qua