Mia Salieri

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • London, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Fringe/Glee/CSI's/Ghost Whisperer/Lost
    Favorite Movie: Avatar
    Favorite Musician: Led Zepellin
    Favorite Book or Author: Nietzsche
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ridge_fan_08 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks for the answer on the bold group :) đã đăng hơn một năm qua
INLOVEWITHDAMON đã đưa ý kiến …
Please báo cáo the other JB spot đã đăng hơn một năm qua
kiss
MiaS đã đưa ý kiến về Jeremy & Bonnie
Here come Jonnieeee đã đăng hơn một năm qua