Mera

thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Female, 26 years old
  • Anywhere I choose
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

MeraYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*walks into the mountain*

((Please NO ONE knows about her)) đã đăng hơn một năm qua
CoaxochYJ đã bình luận…
*Walks out of room*Screams* PERSON! *Jumps into vent*Pokes sleeping Skylar* hơn một năm qua
EndgameYJ đã bình luận…
*smiles to self* i like her. hơn một năm qua
Eclipse-YJ đã bình luận…
*sighs* If I new where he were, I'm going trang chủ * grabs keys and walks to car* hơn một năm qua