Camille :)

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Female, 23 years old
  • Hi, United States of America
  • Favorite TV Show: Total drama island action world tour revenge of the island all stars !
    Favorite Musician: Beyoncé and Ariana Grande
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
Nerdbuster2 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
~CONTEST~ Johnny Depp - xin chào everyone! post your favourite pic of Johnny Depp smoking!
the prize: 20 props!

link

bạn have until 25th march to add a pic...then there will be a phiếu bầu and bạn can vote!
lots of luck!
đã đăng hơn một năm qua
MeOwKiTtYkAtT đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I've been watching scary video on Youtube and now I can't sleep đã đăng hơn một năm qua
True-Finn-Fan đã bình luận…
it happens all the time to me... >.< X3 hơn một năm qua
Max277 đã bình luận…
Nahhhh I can sleep if I watch like 3 horror movies, that's how I roll. Sucks bạn can't slewp though XD so sorry for you. hơn một năm qua
heart
HarleySkywalker trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Well.. tell your friend that it's drawn very beautifuly. :D đã đăng hơn một năm qua
MeOwKiTtYkAtT đã bình luận…
hehe i will! :3 hơn một năm qua