tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Makinmichael has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

Makinmichael đã đưa ý kiến về Walker Texas Ranger
My name is Michael. I would like to be your friend. In the
episode "Family Matters" can bạn tell Nicky not to put a
gun in people's face and not to strangle the boy. I would
tình yêu to be Texas Ranger too. I would tình yêu to help people
and I don't want to see the lady dead anymore. I want her
to be alive. đã đăng hơn một năm qua