thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Female, 24 years old
  • Favorite Musician: ***Michael Jackson ***
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kelsey_clayton đã đưa ý kiến …
I tình yêu FLY AWAY đã đăng hơn một năm qua
kelsey_clayton đã đưa ý kiến …
hi what song do u like of Michael jackson I tình yêu all of his albums I am listening to beat it I have all of his books, albums, posters and ever thêm so his phim chiếu rạp moonwalker the wiz and this is t and many thêm u can think of đã đăng hơn một năm qua
smile
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
M_Annie_J đã bình luận…
Hello !! How are bạn ? hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
I'm good hơn một năm qua