Yvonne Inemir

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Female, 29 years old
  • Michael Jackson is one of my greatest Idols and to me he was thêm than beautiful from the Inside and Outside. He was such a strong and wonderful Person!
  • Favorite TV Show: Dr. House, Buffy - The Vampire Slayer, The King Of Queens, Family Guy, Little Britian
    Favorite Movie: Michael Jackson's Ghosts, Moonwalker, Freddy Vs. Jason
    Favorite Musician: HIM ( Since 14 Years), Michael Jackson ( Since 18 Years)
    Favorite Book or Author: Dancing The Dream, Moonwalk
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
liberiangirl_mj trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
We are a Michael Jackson người hâm mộ Family. <3 We Stick Together, And Always Help One In Need! <3 (Pass It On!) <3 đã đăng hơn một năm qua
smile
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi, Yvonne đã đăng hơn một năm qua
sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
★ Thanks for the add back ^_^
& Nice to meet bạn ☆ đã đăng hơn một năm qua