MJFantasy09 (Aly)

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female
  • United States Virgin Islands
  • Favorite TV Show: Friends:), The Office, America's Got Talent, American Idol, Anything from TLC, and...yeaa <3
    Favorite Movie: Moonwalker bởi Michael Jackson
    Favorite Musician: Uh... HELLO!!
    Favorite Book or Author: Moonwalker bởi Michael Jackson :D
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

mischievous
IHATEWACKOJACKO trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hello to bạn stupid wacko jacko người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
big smile
MJlover101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Heya! I just became a người hâm mộ of yours. I tình yêu your pics! Hope to talk to ya soon. Ta-ta! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
avril_naty đã đưa ý kiến …
hi hi my good friend i was just passing bởi to tell u why havent u being on fanpop? o.o i need to talk to u !!!!!!!!!!!! xD well anyways take care ^_^ my good friend đã đăng hơn một năm qua