thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Hong Kong
  • Favorite TV Show: lâu đài
    Favorite Movie: snow cake
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

nevara91 đã đưa ý kiến …
I like your biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
MAVISAR đã bình luận…
<3 THANKS hơn một năm qua
smile
cicino1 đã đưa ý kiến …
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
MAVISAR đã bình luận…
so...happy to knew you!! hơn một năm qua
lilyZ trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for adding me back!
Nice to meet you! đã đăng hơn một năm qua