Jamal James

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Male, 33 years old
  • Queens, NY, United States of America
  • Favorite Musician: Lupe Fiasco
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi