Alicesan Luna"

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 30 years old
  • Planet Moon Universal, Texas
  • Favorite TV Show: AnyKind
    Favorite Movie: Spirit Away...Much thêm
    Favorite Musician: Reggaton,Hip-Hop,Rock,RB,Pop...Much thêm
    Favorite Book or Author: Night World..Much thêm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thank bạn for the add back :)

Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
smile
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
ngẫu nhiên prop! đã đăng hơn một năm qua
FlamingWaffels đã đưa ý kiến …
Omigooooood! Haaaaaaaaaaayyyyyyyyyyy!!!!!
It's been such a long time haha
What's up? Still keeping your same old interests and hobbies? đã đăng hơn một năm qua
LunaAcores94 đã bình luận…
Hm yea but I still tình yêu to do anime :3 hơn một năm qua