Nova Storm

thành viên fanpop từ năm February 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

LukeElite đã đưa ý kiến …
Is back...for now. đã đăng hơn một năm qua
Dark-Blood đã đưa ý kiến …
do u remember me? đã đăng hơn một năm qua
LukeElite đã bình luận…
Sorry i have not been on here for...ages... hơn một năm qua
LukeElite đã đưa ý kiến …
I miss andrew đã đăng hơn một năm qua