Luis N

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Male, 30 years old
  • Newark, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

LuisLoz1 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

LuisLoz1 đã đưa ý kiến về Yugioh The Abridged Series
Check out my eBay store. I'm selling yugioh cards for cheap! most cards have a starting bid of 99 cents! link đã đăng hơn một năm qua
LuisLoz1 đã đưa ý kiến về Pokémon
Any yugioh những người hâm mộ should check out my eBay store. I'm selling yugioh cards for very cheap, come look! link đã đăng hơn một năm qua
NearRyuzaki đã bình luận…
not the place to put this, ur tường hoặc the yu-gi-oh! spot would be better then here hơn một năm qua
kaliphe đã bình luận…
i might check bạn out hơn một năm qua
LuisLoz1 đã đưa ý kiến về Harry Potter
A little off topic but any Yugioh những người hâm mộ on here should check out my eBay store i sell yugioh cards for very cheap, lots of cards starting at 99 cents! link đã đăng hơn một năm qua