Lucy Gregg

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female
  • Favorite Movie: The Ghost and Mrs. Muir, Laura, My Fair Lady, Anna and the King of Siam,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
cynti19 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
_______________________.ss$$$
_________s$$$sss______$$$$$$$$>
______*$$$$$$$$$$$$sss$$$$$$__!!
___*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____!!
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____!!
.$$*****$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____!!
_________.$$$$$$$$$$$$$$$$____!!
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$___!!
_____.$$$$$$$$***$$$$$$$$$$$__!!
____.$$$$$$$$_______$$$$$$___!!
__.$$$$$$$$$________.$$$$$*__!!
_*$$$$$$$$$_________$$$$*___!!
.$$$$$$$$$$_________$$$*____!!
*$$$$$$$$__________$*______!!
_******_____________________!! đã đăng hơn một năm qua
Lucy_Gregg đã bình luận…
:) hơn một năm qua
smile
cynti19 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn so much and I tình yêu your blue rose, it's one of my favorite. đã đăng hơn một năm qua
Lucy_Gregg đã bình luận…
thanks! hơn một năm qua
retrolove83 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
thanks for adding me :) đã đăng hơn một năm qua