Christina Perri

thành viên fanpop từ năm May 2016

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
Axel1313 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add! đã đăng hơn một năm qua
heart
shenelopefan trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thanks for the add, I added bạn back đã đăng hơn một năm qua
wink
3xZ trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thank bạn for adding me! I add bạn too ^^ đã đăng hơn một năm qua