thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Male
  • London, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Don't have a favourite. I like British comedy shows a lot.
    Favorite Movie: Fight Club, obviously.
    Favorite Book or Author: Again, no favourite but I have enormous affection for cây anh túc, thuốc phiện Z. Brite's 'Exquisite Corpse.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TangoThang trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I tình yêu your khẩu hiệu and các điểm thưởng on your answer on why James Potter is not a good guy đã đăng hơn một năm qua
WeHangedJack đã đưa ý kiến …
Hey,LD, good to see you. đã đăng hơn một năm qua