Jim

thành viên fanpop từ năm May 2017

  • Male
  • Favorite TV Show: Little House on the Prairie, Cops, Supergirl, Wonder Woman, too long to danh sách
    Favorite Movie: Saturday Night Fever, Jaws, too long to danh sách
    Favorite Musician: KISS, van Halen, etc.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi