lisvana bruise. ✗ stranger in bruises

thành viên fanpop từ năm November 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
mccalamccool trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Before 2010 ends, please tell I tình yêu bạn to 15 of your best friends. If bạn fail to do so, 2011 won't be a good năm for you. So, I tình yêu bạn my dear friend. ♥ ♥ ♥ :) đã đăng hơn một năm qua
heart
natalek_94 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Merry giáng sinh and Happy New Year! :D đã đăng hơn một năm qua
mccalamccool đã đưa ý kiến …
我爱你 This means I tình yêu bạn in chinese. Copy and paste this to all the Những người bạn bạn love. ♥♥♥♥♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua