Jazminee

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female
  • Australia
  • Favorite TV Show: Buffy the Vampire Slayer, Dollhouse, TSCC, Charmed, Supernatural, Firefly, Smallville, Bones, Castle, Skins, Glee
    Favorite Movie: Serenity, The Hunger Games
    Favorite Musician: ADTR, Sleeping with Sirens, Of Mice & Men, black veil brides, falling in reverse
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LissaFan đã đưa ý kiến về Faith -Slayer
OMG I tình yêu faith, shes one of my faverourite buffy characters but I have to say shes not bad she just doesnt want to be vunerable hoặc weak bởi getting help hoặc letting anyone in.
đã đăng hơn một năm qua
cullen_fan09 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey, tình yêu your icon! I want that Porshe so bad! LOL – Liên minh huyền thoại
I saw that bạn like the Morganville ma cà rồng series..thats awesome cuz i havent found anyone else on here that has read them. LOL – Liên minh huyền thoại Its an amazing series! :) đã đăng hơn một năm qua