Lilly

thành viên fanpop từ năm January 2014

  • Female, 24 years old
  • Andalucia
  • Favorite Movie: phim hoạt hình ones, but búp bê barbie phim chiếu rạp are my fav!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
pinkydoll trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Come back dear...
I miss our conversations.. đã đăng hơn một năm qua
big smile
pinkydoll đã đưa ý kiến …
xin chào my Lilly
I miss bạn so much
Where are you??
Do bạn have any other account somewhere else?? đã đăng hơn một năm qua
kiss
pinkydoll trao các điểm thưởng cho tôi về my images
How are bạn BTW???
What's going on in your life???
What are bạn up to nowadays??? đã đăng hơn một năm qua