Lizzy. Beth. Eliza. Liz. Whatever.

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 27 years old
  • Queensland
  • Favorite TV Show: Glee, Dexter, Bones, Doctor Who, Supernatural, Lie To Me, Heroes, Veronica Mars
    Favorite Movie: Shaun of the Dead, Hot Fuzz, (500) Days of Summer, Sliding Doors, 27 Dresses
    Favorite Musician: The Beatles, Glee Cast, Queen, Green Day, Sara Bareilles, David Bowie, Katy Perry, Tim Minchin, Tom Milsom, Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Looking for Alaska
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Geordi trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn came third in the người hâm mộ made singles contest for Safety Dance - Artie Abrams. Here's your prop. đã đăng hơn một năm qua
Geordi đã đưa ý kiến …
Hey, enter the DAMN COMP! Seriously, hoặc I will hunt bạn down (which isn't hard because I know where bạn live). đã đăng hơn một năm qua
big smile
Geordi đã đưa ý kiến …
Round 9 of the người hâm mộ made singles contest is now open! The song is Safety Dance - Artie Abrams! Have fun! đã đăng hơn một năm qua