thành viên fanpop từ năm March 2008

  • Female
  • Favorite TV Show: iCarly
    Favorite Movie: Hannah Montana The Movie
    Favorite Musician: Miley Cyrus
    Favorite Book or Author: Uglies series bởi Scott Westerfeld
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Kevin0983 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
điểm thưởng for your answer in my 1D diễn đàn topic. đã đăng hơn một năm qua
LibertysKidsFan đã đưa ý kiến về Carmilla/Laura
I tình yêu Carmilla/Laura so much. I hope this page is thêm active once season 2 starts. :) đã đăng hơn một năm qua
LibertysKidsFan đã đưa ý kiến về Zayn Malik
My yêu thích <3 đã đăng hơn một năm qua