Lucas♥Peyton || Jacob♥Bella || Damon♥Elena

thành viên fanpop từ năm October 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 16 clubs Dedicated (16) Die-Hard Fan in 32 clubs Die-Hard (32) Fanatic in 7 clubs Fanatic (7)

thông tin trên tường của tôi

DoNotTrak đã đưa ý kiến …
Leyton 4ever đã đăng hơn một năm qua
Leytonfan4ever đã đưa ý kiến về Leyton
Hiiiiiiiiiii

Byeeeeeee :) đã đăng hơn một năm qua
Leytonfan4ever đã đưa ý kiến về Leyton
Daaang! I'm gone for a couple a months and I come back to fanpop looking like this?! Lol. đã đăng hơn một năm qua
angiii7 đã bình luận…
I feel your pain hơn một năm qua