SereNate is love.. Who am i to deny it?

thành viên fanpop từ năm August 2008

  • Female
  • Favorite TV Show: Goosip Girl,HIMYM,The OC and so much more...
    Favorite Movie: Harry Potter series,The Devil Wears Prada,Princess Diary 1 and 2 and so much more...
    Favorite Musician: Lady Gaga,Justin Timberlake,Britney Spears,Pink and so much more...
    Favorite Book or Author: Harry Potter and Gossip Girl sách and The Devil Wears Prada
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
HarleySkywalker trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Barney Stinson <3 he is LEGEN wait for it DARY đã đăng hơn một năm qua
dacastinson trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
HIMYM <3
i added bạn :* đã đăng hơn một năm qua
Legendary đã đưa ý kiến về Barney & Robin
Why does she have to be scared of anything real? Why can't she just accept that Barney is the one for her? đã đăng hơn một năm qua