màu tím Wulff 🌺🌈🎨👗

thành viên fanpop từ năm November 2017

  • Female, 28 years old
  • Stockholm, Sweden
  • Favorite TV Show: Pretty Little Liars, The Operah Winffrey Show, Những người bạn and most favourite Once Upon A Time
    Favorite Movie: Tangled, Inside out, Godfather, Titanic
    Favorite Musician: Evanescence, Beatles, Michael Jackson, Whitney Houston
    Favorite Book or Author: The Hobbit - J. R. R. Tolkien. ...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
___💛💛___💛💛_______ 𝚃𝙷𝙸𝚂
_💛💛💛_💛💛💛______ 𝙿𝚁𝙾𝙿
_💛💛💛💛💛💛_________ 𝙸𝚂
__💛💛💛💛💛_________ 𝙵𝙾𝚁
_____💛💛💛___________ 𝚈𝙾𝚄
________💛______________ 𝚃𝙾
_________§____________ 𝙵𝙸𝙽𝙳
__________§____________ 𝙹𝙾𝚈
___________§§_____ 𝚆𝙷𝙴𝚁𝙴𝚅𝙴𝚁
_____________§_________ 𝚈𝙾𝚄
______________§_____ 𝙻𝙾𝙾𝙺 ✨ đã đăng hơn một năm qua
Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Days its been ages violet?
Are bạn well?
Almost thought bạn quit?
Animes not like the old days though lifes been pretty hard on me
What about bạn đã đăng hơn một năm qua
kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
░▄██▄██▄░ /\",,¸/\. /\",,¸/\
░███████░(=•_•=)(=•_•=)<
░░▀███▀__/▶●◀\| /▶●◀\__
░░░░▀░░(ö¯)\|/( ö¯)(¯ö)\|/(ö¯)
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
✨✨🎀ʄཞıɛŋɖʂɧı℘ ℘ཞơ℘🎀✨✨ đã đăng hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
Thank bạn for your lovely birthday wishes lovely màu tím lovely to hear from bạn too🎀✨✨ hơn một năm qua