LJ Smith

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 25 years old
  • Somerset, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Arrow, The 100, Teen Wolf, Criminal Minds, Bones,
    Favorite Musician: Owl City
    Favorite Book or Author: Pride & Prejudice & Looking For Alaska
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LauraahFTW đã đưa ý kiến …
It has been two years since I've been on here.... đã đăng hơn một năm qua
tonyziva1234 đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh bb! :) đã đăng hơn một năm qua
heart
LauraahFTW đã đưa ý kiến về Hành vi phạm tội
Seriously, staying awake all night, just to catch Criminal Minds đã đăng hơn một năm qua
hannah16 đã bình luận…
but it is totally worth it, right? hơn một năm qua