thành viên fanpop từ năm July 2015

  • Italy
  • Favorite TV Show: Hilda, Another, Total Drama
    Favorite Movie: Back to the Future
    Favorite Musician: ---> Halestorm - Mz.Hyde <--- (also C.C.C.C.)
    Favorite Book or Author: Lenore Comics, Hazel's Phantasmagoria, Dr. Faustus, Genji Monogatari
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Larry_ đã đưa ý kiến về Mettaton
MTT-NEWS REPORTS:
LOCAL METTATON VERY RICH FAMOUS AND GORGEOUS đã đăng cách đây 7 tháng
Larry_ đã đưa ý kiến về Mettaton
MTT-NEWS REPORTS:
LOCAL METTATON VERY RICH FAMOUS AND GORGEOUS đã đăng hơn một năm qua
Larry_ đã đưa ý kiến về Mettaton
MTT-NEWS REPORTS:
LOCAL METTATON VERY RICH FAMOUS AND GORGEOUS đã đăng hơn một năm qua